Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

3205 6abb 390
Reposted frommajka majka viamorningcoffeelover morningcoffeelover

August 02 2018

ignoratiion
0353 7ceb 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
ignoratiion
8008 20c2 390
ignoratiion
8615 c5b8 390
Reposted fromipo ipo viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket

July 18 2018

ignoratiion
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaxannabelle xannabelle

July 14 2018

ignoratiion
3246 4c66 390
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul

July 06 2018

6034 f150 390
Reposted fromkulamin kulamin viaoutoflove outoflove
ignoratiion
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket

June 28 2018

ignoratiion
4641 4996 390

May 16 2018

ignoratiion
0895 6f87 390
Reposted fromsheismysin sheismysin vialiona liona
1591 5f09 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove

May 05 2018

ignoratiion
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
ignoratiion
2529 7ec8 390
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin
ignoratiion
9392 7078 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin

April 18 2018

ignoratiion
Chcę tylko wejść w ciebie jak dobry film do kin
Nie interesuje harlekin mnie
— Gedz
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaoutoflove outoflove
ignoratiion
8578 281e 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
ignoratiion
ignoratiion
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
ignoratiion
2719 70a7 390
Reposted fromvs vs viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl