Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

ignoratiion
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
ignoratiion
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaoutoflove outoflove
ignoratiion
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaoblivious oblivious
ignoratiion
6515 ae63 390
Reposted fromoutoflove outoflove
ignoratiion
9151 58d0 390
Reposted fromrof rof viairmelin irmelin
ignoratiion
5009 a566 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
ignoratiion
6124 478b 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

February 11 2018

ignoratiion

January 23 2018

ignoratiion

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaoutoflove outoflove

January 22 2018

ignoratiion
5493 33ca 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoblivious oblivious
ignoratiion
Ludzie, którzy twierdzą, że są źli, zwykle nie są gorsi od reszty.To ludzi, którzy twierdzą, że są dobrzy lub w jakimś sensie lepsi od innych, należy się wystrzegać.
— Wicked
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

January 21 2018

ignoratiion
To be in love with someone who is not yet ready for your love is one of the most tragic examples of disappointment and loss that may exist. 
Reposted fromFarbnebel Farbnebel viaxannabelle xannabelle
ignoratiion
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viaxannabelle xannabelle
ignoratiion
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viairmelin irmelin
ignoratiion
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viairmelin irmelin

January 15 2018

ignoratiion
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viairmelin irmelin
ignoratiion
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viaxannabelle xannabelle

January 14 2018

ignoratiion
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viaoblivious oblivious
ignoratiion
6499 db08 390
Reposted fromdoubleapple doubleapple viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl