Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

ignoratiion
0895 6f87 390
Reposted fromsheismysin sheismysin vialiona liona
1591 5f09 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove

May 05 2018

ignoratiion
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
ignoratiion
2529 7ec8 390
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin
ignoratiion
9392 7078 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin

April 18 2018

ignoratiion
Chcę tylko wejść w ciebie jak dobry film do kin
Nie interesuje harlekin mnie
— Gedz
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaoutoflove outoflove
ignoratiion
8578 281e 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
ignoratiion
ignoratiion
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
ignoratiion
2719 70a7 390
Reposted fromvs vs viairmelin irmelin
ignoratiion
0629 4266 390
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
ignoratiion
8838 a2d2 390
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
8989 6550 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
ignoratiion
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

April 01 2018

ignoratiion
3697 7c94 390
Reposted fromLane Lane viairmelin irmelin
ignoratiion
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaoutoflove outoflove

March 18 2018

ignoratiion
0045 f93f 390
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viairmelin irmelin

March 15 2018

ignoratiion

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle

March 05 2018

ignoratiion

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl