Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

ignoratiion
ignoratiion
1544 a6c8
3182 48c5 390
Reposted fromtayfun tayfun viastarryeyed starryeyed

July 18 2017

6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile viastrangeee strangeee

July 17 2017

ignoratiion
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viastrangeee strangeee
ignoratiion

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove

July 11 2017

8083 d1b3 390

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viathatwasntadream thatwasntadream

June 21 2017

ignoratiion
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viafoodforsoul foodforsoul
ignoratiion
7149 118e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
ignoratiion
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viarudaizia rudaizia
ignoratiion
ignoratiion
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaoutoflove outoflove
ignoratiion
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viapianistka pianistka

June 07 2017

ignoratiion
9123 e411 390
cliche.
Reposted fromsmaller smaller viabeinthe beinthe

May 21 2017

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin

May 07 2017

ignoratiion
6136 34ad 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeinthe beinthe

May 02 2017

ignoratiion
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
ignoratiion
ignoratiion
Reposted frommeem meem viabeinthe beinthe

March 14 2017

ignoratiion
6760 4a13 390
Reposted fromdailylife dailylife viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl