Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

ignoratiion
ignoratiion
6571 aa83 390
Reposted frompotatos potatos viaoutoflove outoflove
7109 f693 390
ignoratiion
7980 cc09 390
Reposted fromNekoii Nekoii vialou8 lou8
ignoratiion
7373 c0a0 390
Reposted frompiehus piehus vialiona liona

December 04 2017

ignoratiion
4505 15ab 390
Reposted fromtvseries tvseries viaoblivious oblivious
ignoratiion
2184 1b9c 390
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
ignoratiion
2523 f367 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viatbtf tbtf
2416 77de 390

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

ignoratiion
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaoutoflove outoflove

November 26 2017

ignoratiion
6572 613e 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
ignoratiion
Reposted fromspecific-humor specific-humor viairmelin irmelin
ignoratiion
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove
ignoratiion
9298 d246 390
ignoratiion

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
ignoratiion
8930 5530 390
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viacoffeebitch coffeebitch
ignoratiion
4154 f6cd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaM-M M-M
8470 1a83 390
Reposted fromirmelin irmelin vialou8 lou8
ignoratiion
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire vialou8 lou8
ignoratiion
Właśnie pękło mi, kurwa, serce.
— przez Ciebie
Reposted fromsouxie souxie viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl