Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

1396 5edf
Reposted fromSPANDEXUAL SPANDEXUAL vialiona liona
ignoratiion

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaoutoflove outoflove
ignoratiion

September 14 2017

ignoratiion
8262 23cf 390
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
7268 8f17 390

Stockholm, Sweden (by mohamed)

ignoratiion
0338 346e 390
ignoratiion
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viaoutoflove outoflove
1612 f521 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viairmelin irmelin
ignoratiion
ignoratiion
2332 9c20 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viairmelin irmelin
ignoratiion
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutoflove outoflove

September 12 2017

ignoratiion
5701 54a5 390
Reposted fromoutoflove outoflove
ignoratiion
5771 b854 390
Reposted fromoutoflove outoflove
ignoratiion

August 14 2017

ignoratiion
ignoratiion
1544 a6c8
3182 48c5 390
Reposted fromtayfun tayfun viastarryeyed starryeyed

July 18 2017

6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile viastrangeee strangeee

July 17 2017

ignoratiion
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viastrangeee strangeee
ignoratiion

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl