Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2019

ignoratiion
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed

February 21 2019

ignoratiion

November 03 2018

ignoratiion
7977 d78f 390
ignoratiion
7975 c2aa 390

November 02 2018

ignoratiion
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
— internety
Reposted frompasazerka pasazerka viaflyingheart flyingheart

November 01 2018

ignoratiion
4743 bd47 390
Reposted fromzapiski zapiski viastrangeee strangeee

October 30 2018

ignoratiion
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viairmelin irmelin
ignoratiion
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams
ignoratiion

October 23 2018

ignoratiion
4290 4213 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin

October 21 2018

ignoratiion
9357 42de 390
Reposted fromgrobson grobson viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
ignoratiion
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll viarudaizia rudaizia
ignoratiion
5596 ad7d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatbtf tbtf
ignoratiion
5696 09b7 390
Reposted frommoai moai viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
ignoratiion
ignoratiion

October 16 2018

ignoratiion
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
ignoratiion
0827 df8a 390
Reposted frommeem meem viastrangeee strangeee

September 20 2018

ignoratiion
ignoratiion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...